דלג לתוכן העמוד

המחלקה לבקרת תכנון

המחלקה לבקרת תכנון אחראית לביצוע המשימות הבאות:​

  • תכנון ייעוד ויצירת עתודות מקרקעין לצרכי ציבור, בכדי להבטיח שמירת זכויות העיריה.
  • בדיקת תכניות בניין עיר בשלבי התכנון לצורך בקרה ומעקב אחר שמירת זכויות העיריה ויצירת עתודות במקרקעין לצרכי ציבור בעיר.
  • גיבוש והכנת חוות דעת מקצועיות של המחלקה לדיון בוועדות התכנון והבניה המקומית בנוגע לתוכניות בניין עיר מבחינת שימושי הקרקע.
  • עדכון מפות בהתאם לפרצלציות, תצ"ר, רישום בטאבו, ילקוט הפרסומים והסדרים חדשים.