דלג לתוכן העמוד

מחלקת הפקעות, פינויים ורישום נכסים

ניהול המחלקה לצורך מימוש הפקעות ורישום זכויות העירייה במקרקעין בתחום העיר ירושלים.​

  1. גיבוש מדיניות ותכנון פעילות שנתית ורב-שנתית של המחלקה בכל הקשור למימוש ורישום זכויות העירייה במקרקעין שבתחומה.
  2. ניהול, ליווי ופיקוח על כל תהליך הפקעת המקרקעין לצרכי ציבור אשר בתחום השיפוט של ירושלים.
  3. בדיקה ואישור הבקשות להיתרי בנייה על שטחים ציבוריים, המוגשות ע"י גורמים שחכרו את השטחים מהעירייה או ע"י גורמים עירוניים שעושים בשטחים הציבוריים שימוש;
  4. פיקוח ובקרה על כל תהליך מימוש ורישום זכויות העירייה בקרקעות ובנכסים הציבוריים שבתחומה, בטאבו ובמערכת העירונית, בהתאם להוראות החוק, לנהלי ולמדיניות העירייה;