דלג לתוכן העמוד

המחלקה לפיקוח על נכסי העירייה

הבטחת שימוש נכון בנכסים עירוניים, בהתאם לפקודת העיריות, הוראות משרד הפנים, חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, תיקוניו ותקנותיו, חוקי עזר עירוניים, נהלי העירייה, מדיניותה והנחיות הממונה.

המחלקה לפיקוח על נכסי העירייה אחראית לביצוע המשימות הבאות:

  1. פיקוח על שימוש נכון בנכסים עירוניים שהעירייה משכירה או נותנת רשות שימוש בהם לגורמים פנים וחוץ עירוניים שונים, תוך ביצוע ביקורות שוטפות בשטח ומסירת דיווחים לכל הגורמים הרלוונטיים, בהתאם לתוכניות העבודה והנחיות הממונה.
  2. ביצוע מסירת וקבלת נכס עירוני בפועל לידי ומהמשתמש, בהתאם להסכמים עם העיריה.