דלג לתוכן העמוד

נוהל עירוני

​נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין בירושלים ללא תמורה או בתמורה סמלית

נוהל זה אושר בישיבת מועצת העיר בתאריך - 23/2/12.

לנוהל - לחצו כאן

להלן תבחינים להקצאת מקרקעין ללא בתמורה או בתמורה סמלית בעיריית ירושלים בכפוף ובהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית (חוזר מנכ''ל משרד הפנים מס' 5/2011, 6/2002, 7/2004). מסמך זה יותאם באופן שוטף לשינויים ועדכונים שיפורסמו מטעם משרד הפנים מעת לעת.

הוראות נוהל זה יחולו על הקצאת מקרקעין הן על דרך מתן רשות שימוש במבנים עירוניים והן על דרך מתן זכות חכירה במקרקעין לא מופחתים - הכל מוגדר להלן - אלא אם נאמר במפורש אחרת.

נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין בירושלים ללא תמורה או בתמורה סמלית - לחצו כאן