דלג לתוכן העמוד

הסבר להליך בקשה להקצאת קרקע בחכירה והקצאת מבנה ברשות שימוש

בהתאם להנחיות חוזר מנכ''ל משרד הפנים, עיריית ירושלים תקצה קרקעות לצרכי ציבור לתאגידים הפועלים בירושלים ללא כוונת רווח, והעוסקים לרווחת הציבור בתחומי חינוך, דת ורוחה.

כמו כן, תאפשר עיריית ירושלים מתן רשות שימוש במבנים עירוניים לפעילויות בתחומי דת, רווחה, קהילה, חינוך, בריאות תרבות וספורט.

תנאים הכרחיים להגשת הבקשה:
ההקצאה והשימוש במקרקעין ישמשו אך ורק למטרה לשמה היא מבוקשת ולא לכל מטרה אחרת. התאגיד רשום ופועל לפחות 30 חודשים לפני הגשת הבקשה (למעט בתי כנסת בשכונות חדשות).​