דלג לתוכן העמוד

המחלקה לחוזים והקצאות קרקע

ניהול, ליווי והפעלה מינהלית ומקצועית של המחלקה לצורך ביצוע חוזים וגיבוש עסקאות בנוגע להקצאת מקרקעין בתחום העיר ירושלים בדרכים האופטימליות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.​

  1. גיבוש מדיניות ותכנון פעילות שנתית ורב-שנתית של המחלקה בכל הקשור לגיבוש עסקאות מקרקעין, עריכת וחתימת חוזים להקצאת מקרקעין בתחום ירושלים.
  2. ניהול, ליווי, ייעוץ ופיקוח על הכנת, ניסוח והשלמת הסכמים וחוזים של עסקאות מקרקעין שבאחריות האגף - הסכמי רשות שימוש, חוזי רכישת/מכירת/שכירות זכויות במקרקעין)

הליך בקשה להקצאת קרקע בחכירה והקצאת מבנה ברשות שימוש

בהתאם להנחיות חוזר מנכ''ל משרד הפנים, עיריית ירושלים תקצה קרקעות לצרכי ציבור לתאגידים הפועלים בירושלים ללא כוונת רווח, והעוסקים לרווחת הציבור בתחומי חינוך, דת ורוחה.

טופס בחירת סוג בקשה לשימוש בנכס עירוני

נוהל משרד הפנים

 נוהל זה נועד להסדיר הקצאה קרקע או מבנה (להלן: ''קרקע'') בפטור ממכרז ללא תמורה (גם תמורה סמלית במשמע)