דלג לתוכן העמוד

המחלקה לחוזים והקצאות

ניהול, ליווי והפעלה מינהלית ומקצועית של המחלקה לצורך ביצוע חוזים וגיבוש עסקאות בנוגע להקצאת מקרקעין בתחום העיר ירושלים בדרכים האופטימליות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.​

  1. גיבוש מדיניות ותכנון פעילות שנתית ורב-שנתית של המחלקה בכל הקשור לגיבוש עסקאות מקרקעין, עריכת וחתימת חוזים להקצאת מקרקעין בתחום ירושלים.
  2. ניהול, ליווי, ייעוץ ופיקוח על הכנת, ניסוח והשלמת הסכמים וחוזים של עסקאות מקרקעין שבאחריות האגף - הסכמי רשות שימוש, חוזי רכישת/מכירת/שכירות זכויות במקרקעין)