דלג לתוכן העמוד

נכסי העירייה

 

אגף נכסי העירייה אחראי לביצוע המשימות הבאות:

המחלקה לרישום זכויות והפקעות
ניהול המחלקה לצורך מימוש הפקעות ורישום זכויות העירייה במקרקעין בתחום העיר ירושלים.

המחלקה לחוזים והקצאות קרקע
ניהול, ליווי והפעלה מינהלית ומקצועית של המחלקה לצורך ביצוע חוזים וגיבוש עסקאות בנוגע להקצאת מקרקעין בתחום העיר ירושלים בדרכים האופטימליות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.

המחלקה לפיקוח על נכסי העירייה
הבטחת שימוש נכון בנכסים עירוניים, בהתאם לפקודת העיריות, הוראות משרד הפנים, חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, תיקוניו ותקנותיו, חוקי עזר עירוניים, נהלי העירייה, מדיניותה והנחיות הממונה.

המחלקה לבקרת תכנון
תכנון ייעוד ויצירת עתודות מקרקעין לצרכי ציבור, בכדי להבטיח שמירת זכויות העירייה

טלפון
שם איש קשר
ריטה לדז'ניסקי
תפקיד
מנהלת האגף לנכסי העירייה
קישורים