דלג לתוכן העמוד

דוחות המורשה לטיפול בתלונות

על פי החלטת המועצה, המורשה מחויב להגיש למועצת העירייה, בתום כל שנה, דין וחשבון על פעולותיו. החוק קבע לוח זמנים להגשת הדין וחשבון - עד ליום 1 במאי בכל שנה. המועצה נדרשת לקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה.

להלן פירוט הדוחות: