דלג לתוכן העמוד

המורשה לטיפול בתלונות

המורשה לטיפול בתלונות הציבור (אומבודסמן), פועל מתוקף החלטת מועצת עיריית ירושלים משנת 1966, ומתוקף הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס''ח-2008. התפקיד כולל טיפול בתלונות אזרחים, גופים ומוסדות במטרה להבטיח פעולה תקינה וללא משוא פנים של מינהל העירייה על כל שלוחותיו, מחלוקותיו ומוסדותיו במגמה לתקן ולמנוע קיפוח, אפליה או פגיעה בזכויות תושבי העיר. תפקיד המורשה לטיפול בתלונות הועבר לאחריות מבקר העירייה בשנות ה-80. באמצעות תלונות הציבור נחשף מוסד הביקורת לעבודת השטח של עובדי העירייה ויחידותיה ומקבל מהציבור תמונת מצב עדכנית על פעולותיה. לא אחת נמשך בירור תלונות בעריכת דוחות ביקורת מערכתיים על האגפים, שבהם נחשף ליקוי שיש לו השלכות מעבר למקרה שנבדק. ממצאי דוחות אלה הצביעו על ליקויים שתיקונם דרש שינוי בנוהלי העבודה העירוניים.

 

חוק הרשויות המקומיות

 (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח- 2008 לצפייה לחץ כאן

 

החלטת מועצת עיריית ירושלים

 מיום 5.6.1966 על הקמת מוסד המורשה לטיפול בתלונות  לצפייה לחץ כאן

 

מהי תלונה?

תלונה היא פנייה המוגשת בכתב למורשה לטיפול בתלונות , לאחר שהמתלונן פנה בעבר במישרין לגוף העירוני, המופקד על הנושא, ולדעתו לא נענה כראוי, או לא בא על סיפוקו הצודק. הממונה על תלונות הציבור יבדוק תלונה על פעולות הרשות המקומית , על עובדיה וכן על גוף עירוני מבוקר, התלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון ובכפוף לתנאים הבאים:

  1. המעשה נעשה בניגוד לחוק, או בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין,
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק, או בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או משום שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

 

כיצד פונים למורשה לטיפול בתלונות?

הגשת תלונה היא בכתב בלבד.

באמצעות טופס מקוון- להגשה לחץ כאן

 בדואר- מבקרת העירייה רחוב יפו 19 ירושלים

בפקס 02-6295244

זימון תור בלשכת מבקרת העירייה - קבלת קהל בלשכת המורשה לטיפול בתלונות הינה באמצעות זימון תור מראש. ניתן לזמן תור באמצעות : מוקד זימון תורים – 3552*, באתר העירוני לקישור לזימון לחץ כאן או באפליקציה העירונית .

לתשומת לב, הגשת תלונה אפשרית רק לאחר פנייה לגורם העירוני המתאים.

 

דוחות המורשה לטיפול בתלונות

דין וחשבון על פעולותיו של המורשה מוגש לראש העירייה ולמועצת העיר, בתום כל שנה.

להלן קישור לדוחות: דוח לשנת 2018 דוחות לשנים קודמות