דלג לתוכן העמוד

דוח מבקרת העירייה 2021

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מבוא כללי   מבוא כללי

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מיגון אוכלוסיית העיר בשעת חירום   מיגון אוכלוסיית העיר בשעת חירום

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקרה על הוצאות העירייה בגין צריכת מים   בקרה על הוצאות העירייה בגין צריכת מים

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

תהליכי העסקה של עובדי מערכת החינוך, הטיפול והסיוע העירוניים   תהליכי העסקה של עובדי מערכת החינוך, הטיפול והסיוע העירוניים

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

עריכה והפצה של ספרי לימוד במזרח העיר   עריכה והפצה של ספרי לימוד במזרח העיר

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

חשש לניגוד עניינים בהתנהלותו של יועץ בכיר לראש העירייה   חשש לניגוד עניינים בהתנהלותו של יועץ בכיר לראש העירייה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

חשש לתשלומי יתר לקבלן במחלקה לתחזוקה באגף שפ"ע   חשש לתשלומי יתר לקבלן במחלקה לתחזוקה באגף שפ"ע

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

סלילת כבישים באמצעות אגף תחבורה ופיתוח תשתיות – תושי"ה   סלילת כבישים באמצעות אגף תחבורה ופיתוח תשתיות – תושי"ה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

החכרת כלי רכב לעובדי העירייה   החכרת כלי רכב לעובדי העירייה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

הטיפול בדוחות חנייה   הטיפול בדוחות חנייה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

ההתנהלות הכספית והמינהלית בבית הספר המקיף א-טור לבנים   ההתנהלות הכספית והמינהלית בבית הספר המקיף א-טור לבנים

 

שם הובץ

קישור לקובץ

מינהל קהילתי רמת שלמה   מינהל קהילתי רמת שלמה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מינהל קהילתי בית חנינא   מינהל קהילתי בית חנינא

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

התקשרויות לביצוע עבודות באישור הוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז   התקשרויות לביצוע עבודות באישור הוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מערך התקשרות לקבלת שירות ולרכש טובין   מערך התקשרות לקבלת שירות ולרכש טובין

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

רישוי עסקים   רישוי עסקים

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

הוועדה לענייני ביקורת בשנת 2021   הוועדה לענייני ביקורת בשנת 2021

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

הצוות לתיקון ליקויים וצוות המשנה בשנת 2021   הצוות לתיקון ליקויים וצוות המשנה בשנת 2021

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

הוראות חוק בנושא ביקורת בעירייה   הוראות חוק בנושא ביקורת בעירייה

 

הערות ראש העירייה:

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מכתב נלווה ראש העירייה 2021   מכתב נלווה ראש העירייה 2021

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מיגון אוכלוסיית העיר בשעת חירום   מיגון אוכלוסיית העיר בשעת חירום

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

בקרה על הוצאות העירייה בגין צריכת מים   בקרה על הוצאות העירייה בגין צריכת מים

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

תהליכי העסקה של עובדי מערכת החינוך, הטיפול והסיוע העירוניים   תהליכי העסקה של עובדי מערכת החינוך, הטיפול והסיוע העירוניים

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

עריכה והפצה של ספרי לימוד במזרח העיר   עריכה והפצה של ספרי לימוד במזרח העיר

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

חשש לניגוד עניינים בהתנהלותו של יועץ בכיר לראש העירייה   חשש לניגוד עניינים בהתנהלותו של יועץ בכיר לראש העירייה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

חשש לתשלומי יתר לקבלן במחלקה לתחזוקה באגף שפ"ע   חשש לתשלומי יתר לקבלן במחלקה לתחזוקה באגף שפ"ע

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

סלילת כבישים באמצעות אגף תחבורה ופיתוח תשתיות – תושי"ה   סלילת כבישים באמצעות אגף תחבורה ופיתוח תשתיות – תושי"ה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

החכרת כלי רכב לעובדי העירייה    החכרת כלי רכב לעובדי העירייה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

הטיפול בדוחות חנייה   הטיפול בדוחות חנייה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

ההתנהלות הכספית והמינהלית בבית הספר המקיף א-טור לבנים    ההתנהלות הכספית והמינהלית בבית הספר המקיף א-טור לבנים

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מינהל קהילתי רמת שלמה   מינהל קהילתי רמת שלמה

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מינהל קהילתי בית חנינא   מינהל קהילתי בית חנינא

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

התקשרויות לביצוע עבודות באישור הוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז   התקשרויות לביצוע עבודות באישור הוועדה למסירת עבודות הפטורות ממכרז

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מערך התקשרות לקבלת שירות ולרכש טובין   מערך התקשרות לקבלת שירות ולרכש טובין

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

רישוי עסקים   רישוי עסקים