דלג לתוכן העמוד

מבקרת העירייה

סדרי הטיפול בדוח הביקורת השנתי על פי החוק

  • לא יאוחר מהראשון באפריל בכל שנה דוח הביקורת השנתי נמסר לראש העירייה וליו"ר הוועדה לענייני ביקורת
  • בתוך שלושה חודשים ראש העירייה נדרש למסור הערותיו לדוח
  • בתוך חודשיים הוועדה לענייני ביקורת נדרשת לדון בדוח ובהערות ראש העירייה, ולהגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה
  • בתוך חודשיים מועצת העירייה נדרשת לקיים דיון מיוחד בדוח הביקורת ובסיכומיה והצעותיה של הוועדה
  • לא יאוחר משבעה חודשים מיום הגשתו לראש העירייה הדוח מתפרסם לציבור

פרסום דוחות הביקורת

דוח מבקר העירייה מתפרסם בציבור ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של העירייה ושל הגופים המבוקרים.

לדוחות ביקורת לחצו כאן לדוחות ביקורת משנים קודמות לחצו כאן