דלג לתוכן העמוד

מבקרת העירייה והמורשה לטיפול בתלונות

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק התנהלות אל מול המדיניות היעדים והמטרות של הארגון. ציות אל מול : חוק, רגולציה, תקנה, נוהל, תקנים. בדיקת תהליכי עבודה מול עקרונות של: יעילות, חיסכון. בדיקת בקרות המבטיחות את השגת היעדים: מבנה, שלמות ואפקטיביות. התנהלות בתחום הדיווח הכספי והתקציב. התנהלות בתחום היושרה – התאמה לקוד האתי, אינטגריטי, טוהר מידות.
במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה, עובדי העירייה, "גופים מבוקרים" - כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם. הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי תאגידים עירוניים, תאגידים מעין עירוניים ועמותות רבות המקבלות תמיכות מהעירייה.

הביקורת שואפת להוסיף ערך לעבודת העירייה ובהתאם לכך הגדרנו את הייעוד, החזון והערכים לפיהם אנו פועלים:

דוחות ביקורת

דוח מבקר העירייה מתפרסם בציבור ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של העירייה ושל הגופים המבוקרים..

הוועדה לענייני ביקורת

הגשת תלונה למבקרת העירייה ולמורשה לטיפול בתלונות

הגשת תלונה בכתב, המוגשת למורשה לטיפול בתלונות, או לגורם עירוני אחר לאחר שהמתלונן פנה לגוף העירוני המופקד על הנושא ולדעתו לא נענה כראוי או לא לשביעות רצונו.

טלפון

02-6298169

כתובת

יפו 19

תפקיד
מלכה דרור
טלפון

02-6298169

קבלת קהל

ימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 - 15:00. שירות נגיש מותאם לאנשים עם מוגבלות.

כתובת

יפו 19

שם איש קשר
שלומי בריטברד