דלג לתוכן העמוד

מבקרת העירייה והמורשה לטיפול בתלונות

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון; לבדוק את פעולות עובדי העירייה; לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון; לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה, ושמירה והחזקה של רכושה – מניחות את הדעת.

במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, נבחרי הציבור, עובדי העירייה, המועצה הדתית וכן כל גוף שנתקיימו בו אחד משני התנאים האלה: או שהעירייה משתתפת במינוי הנהלתו או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה.

מערך הביקורת הוא כלי ניהולי המעניק ערך מוסף למקבלי ההחלטות בעירייה לשיפור ולייעול פעולותיה, כדי לסייע להנהלת העירייה והעומד בראשה לפעול לפיתוחה של העיר ולשרת את כל תושביה ומבקריה.

מבקרת העירייה

נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

המורשה לטיפול בתלונות

תפקיד המורשה הוא לטפל בתלונות אזרחים, גופים ומוסדות במטרה להבטיח פעילות תקינה לאגפי העירייה.

הגשת תלונה למבקרת העירייה

הגשת תלונה בכתב, המוגשת למורשה לטיפול בתלונות, או לגורם עירוני אחר לאחר שהמתלונן פנה לגוף העירוני המופקד על הנושא ולדעתו לא נענה כראוי או לא לשביעות רצונו.

טלפון
כתובת

יפו 19

שם איש קשר
עפרה ברכה
תפקיד
מבקרת העירייה והמורשה לטיפול בתלונות
טלפון
קבלת קהל

ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בין השעות 8:00- 13:00

יום שלישי 15:00 -18:00

לזימון תורים למורשה לטיפול בתלונות לחצו כאן

כתובת

יפו 19

שם איש קשר
שלומי בריטברד
תפקיד
מנהל מחלקה לטיפול בתלונות
קישורים