דלג לתוכן העמוד

מבקרת העירייה והמורשה לטיפול בתלונות

סדרי הטיפול בדוח הביקורת השנתי על פי החוק

 

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק התנהלות אל מול המדיניות היעדים והמטרות של הארגון. ציות אל מול : חוק, רגולציה, תקנה, נוהל, תקנים. בדיקת תהליכי עבודה מול עקרונות של: יעילות, חיסכון. בדיקת בקרות המבטיחות את השגת היעדים: מבנה, שלמות ואפקטיביות. התנהלות בתחום הדיווח הכספי והתקציב. התנהלות בתחום היושרה – התאמה לקוד האתי, אינטגריטי, טוהר מידות.

במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה, עובדי העירייה, "גופים מבוקרים" - כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם. הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי תאגידים עירוניים, תאגידים מעין עירוניים ועמותות רבות המקבלות תמיכות מהעירייה.

הביקורת שואפת להוסיף ערך לעבודת העירייה ובהתאם לכך הגדרנו את הייעוד, החזון והערכים לפיהם אנו פועלים:

מבקרת העירייה

נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

המורשה לטיפול בתלונות

תפקיד המורשה הוא לטפל בתלונות אזרחים, גופים ומוסדות במטרה להבטיח פעילות תקינה לאגפי העירייה.

הגשת תלונה למבקרת העירייה

הגשת תלונה בכתב, המוגשת למורשה לטיפול בתלונות, או לגורם עירוני אחר לאחר שהמתלונן פנה לגוף העירוני המופקד על הנושא ולדעתו לא נענה כראוי או לא לשביעות רצונו.

טלפון
כתובת

יפו 19

שם איש קשר
עפרה ברכה
תפקיד
מבקרת העירייה והמורשה לטיפול בתלונות
אימייל
טלפון
קבלת קהל

ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בין השעות 8:00- 13:00

יום שלישי 15:00 -18:00

לזימון תורים למורשה לטיפול בתלונות לחצו כאן

כתובת

יפו 19

שם איש קשר
שלומי בריטברד
תפקיד
מנהל מחלקה לטיפול בתלונות
אימייל
קישורים