דלג לתוכן העמוד

לו"ז בית משפט לעניינים מקומיים

פעילות התובע התורן בבית המשפט לעניינים מקומיים ומחוזי​

 

יום

תאריך

כב' הש' וינשל

כב' הש' אלבו

כב' השופט דניאל דמביץ

כב' הש' שרון לארי בבלי

מחוזי

תורנות

א

01.03

______

בניה- ארז

חניה + בניה(2)- מיקי שושנה

______

 

 

ב

02.03

_______

______

_______

_______

 

אייל

ג

03.03

בניה- ליז

בניה + חע"מ- אייל

בניה + חניה(1)- ליאת

 

_______

מורן

ליאת

ד

04.03

חניה + בניה(2)- שיר  אפרתי

חניה- לי מונדו

 

חניה + בניה- מיקי

_______

 

 

ה

05.03

בניה- גילי

______

בניה + חניה(2)

שירה

חניה

חיים + תמר

 

 

א

08.03

_______

בניה – ליאת

בניה- ארז

_____

 

 

ב

09.03

חניה- שיר אפרתי

חניה- לי מונדו

_______

_____

 

מיקי

ג

10.03

_____

בניה- ליז

בניה (1)- תורנים

_____

שירה

לי מונדו

ד

11.03

_____

_____

_____

______

 

 

ה

12.03

_______

______

בניה + חע"מ- אייל

_______

 

 

א

15.03

______

בניה- גילי

______

_______

 

 

ב

16.03

בניה- ארז 

חניה +בניה(1)- דניאל

חניה + בניה- ליז

_______

 

 

ג

17.03

בניה- אייל

חניה- שירה

בניה + חניה- לי מונדו

______

מוריה

גילי

ד

18.03

בניה- ליאת

חניה- גיא

חניה + בניה (2)- מיקי

_______

 

אייל

ה

19.03

חניה+ בניה(1)- שיר

_____

בניה-

ארז

_______

 

 

א

22.03

_____

בניה- אייל

חניה + בניה- שירה

_____

 

 

ב

23.03

חניה- גיא

חע"מ + בניה- גילי

חניה + בניה(1)

לי מונדו

_____

 

 

ג

24.03

בניה

חניה- תמר בוקר

בניה + חע"מ- ליאת

_____

מורן

ארז

ד

25.03

 חניה + בניה(2)- שיר  אפרתי

חניה + בניה(1)- דניאל

חניה + בניה- מיקי

______

 

שיר אפרתי

ה

26.03

______

______

בניה- ארז

חניה –

מורן+ תמר

 

 

א

29.03

______

בניה- גילי

חניה + בניה(3)- מיקי

______

 

 

ב

30.03

בניה- אייל

חניה- גיא

חניה + בניה(3)- דניאל

 

______

מירי                         

מיקי

ג

31.03

חניה + בניה(2)- שירה

בניה- ליז

 בניה- ליאת

______

 

ליז