דלג לתוכן העמוד

שחרור כלים תפוסים

מאז שנת 2009 הפיקוח העירוני מחרים כלים, החשודים בביצוע עבירות של השלכת פסולת, וזאת בהתאם לסמכות והסמכת המפקחים מכוח סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 ומכוח הגדרות וסעיפי חוק העזר לירושלים שמירת הסדר והניקיון.
הואיל וחוק שמירת הניקיון הרחיב את הגדרות שפיכת הפסולת (לרבות זריקה, שפיכה, נטישה, השארה, או גרם לכלוך באופן אחר), מאז הסמכת המפקחים לפעול לפי חוק שמירת הניקיון, בשנת 2011 ההחרמות מבוצעות על פי הגדרות שפיכת פסולת בחוק שמירת הניקיון התשמ"ד-1984.
אנשי אגף האכיפה והשיטור העירוני מבצעים החרמת כל סוגי הכלים (משאבות בטון, מערבלי בטון, משאיות, טרקטורים, מכוניות) החשודים בביצוע עבירה סביבתית. שחרור הכלים נעשה רק במסגרת הליך משפטי, שבמסגרתו

ניתנים תנאים מחמירים לשחרור הכלי כפי שיפורט

  •  ערבויות בנקאיות בסכומים של עשרות רבות של אלפי ₪
  •  ערבויות צד ג'
  •  התחייבות עצמית
  •  במקרים מתאימים (עבריינים רצידיוויסטים) מבוקש חילוט הכלי לטובת עיריית ירושלים.

 

בנוסף לאמור, פועלת מחלקת התביעה העירונית גם להחמרה בתנאי השחרור עם עבריינים סדרתיים.

לשחרור תפוס ולתיאום פגישה עם תובעת מטעם מחלקת התביעה העירונית, יש להגיש בקשה מנומקת ככל האפשר בצירוף אסמכתאות (כגון: דוח התפיסה) תוך ציון מס' האירוע. את הבקשה יש להגיש באמצעות אחד מהדרכים הבאות: דוא"ל: tvia@jerusalem.muni.il או פקס: 02-6295826.

הבקשה תטופל לא יאוחר מ – 7 יום ממועד משלוח הבקשה. לקבלת סטטוס אודות הבקשה ולתיאום פגישה לאחר משלוח הבקשה, ניתן לפנות בדוא"ל tvia@jerusalem.muni.il או בטלפון: 02-6297831.