דלג לתוכן העמוד

בקשת עיון/צילום חומרי חקירה בתיקי בנייה

ניתן לעיין ו/או לצלם חומרי חקירה מתיק שהוגש בו כתב אישום מהארכיב המשפטי לפי סע' 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ''ב-1982, ע"י מילוי בקשה בטופס המקוון בלבד
השירות יינתן לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה בארכיב הלשכה המשפטית.
לאחר קבלת הודעה מצוות הארכיב כי החומר מוכן, לצורך קבלת עותק מחומר החקירה / לעיון בחומר החקירה, על המבקש להתייצב בצירוף ת"ז בארכיב הלשכה המשפטית, בכיכר ספרא 8, קומה כניסה, במועד שיימסר לו על ידי צוות הארכיב. לא ניתן להגיע לקבלת חומר ללא תיאום מראש עם צוות הארכיב.
במידה והמבקש הינו עו"ד, עליו להציג יפוי כח חתום בידי הנאשם/ים לשם קבלת החומר ו/או עיון בחומר. לחלופין, באפשרות עוה"ד לקבל את חומר החקירה בדואר, זאת בכפוף לצירוף מכתב רשמי נלווה ויפוי כח.

להגשת הבקשה בטופס המקוון – לחצו כאן

פרטי קשר – מחלקת הארכיב המשפטי
לבדיקת סטטוס הבקשה, ניתן ליצור קשר עם הארכיב המשפטי בטלפונים הבאים: 02-6296504, 02-6297085, 02-6296503.
או בדוא"ל: chomoshe@jerusalem.muni.il.