דלג לתוכן העמוד

ערר על החלטת תובע

הגשת ערר על החלטת התובע העירוני – תיקי תכנון ובניה

ערר הינו הליך המקנה זכות למתלונן בהליך פלילי, לבקש בדיקה נוספת של החלטת התובע העירוני בתיק פיקוח על הבנייה שלא להעמיד לדין או שלא לפתוח בחקירה פלילית. זכות הערר מעוגנת בסעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב – 1982.

את הערר על סגירת תיק הפיקוח על הבניה ע"י התובע העירוני, יש להגיש תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, לפרקליטות המדינה באמצעות משרדי מחלקת התביעה העירונית באמצעות הדרכים הבאות

טופס מקוון – להגשת ערר בטופס המקוון - לחצו כאן
באמצעות הדוא"ל: tvia@jerusalem.muni.il
פקס: 02-6295826
דואר רשום: לידי עו"ד טליה דוד, ראש צוות שימועים, עררים והסדרים מותנים, מחלקת התביעה העירונית – אגף היועץ המשפטי, כיכר ספרא 8 ירושלים.