דלג לתוכן העמוד

מים וביוב

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

מים וביוב

חוק עזר לירושלים (אגרת ביוב), התשכ''ו - 1966​

    חוק עזר לירושלים (אגרת ביוב), התשכ''ו - 1966​
מים וביוב

​חוק עזר לירושלים (אספקת מים), התשכ''א - 1960

    ​חוק עזר לירושלים (אספקת מים), התשכ''א - 1960
מים וביוב

חוק עזר לירושלים (בניית ביבים), התשמ''א - 1980

  חוק עזר לירושלים (בניית ביבים) התשמא - 1980   חוק עזר לירושלים (בניית ביבים), התשמ''א - 1980
מים וביוב

חוק עזר לירושלים (היטל ביוב), התשכ''ג -1963

    חוק עזר לירושלים (היטל ביוב), התשכ''ג -1963
מים וביוב

חוק עזר לירושלים (תיעול), התשם - 1980 [מעודכן בתיקון התשעח]

  חוק עזר לירושלים (תיעול), התשם - 1980 [מעודכן בתיקון התשעח]  
מים וביוב

חוק עזר לירושלים (ניקוי בורות שופכים וביבים) התשטז - 1955

  חוק עזר לירושלים (ניקוי בורות שופכים וביבים) התשטז - 1955