דלג לתוכן העמוד

מבנים וצעצועים מסוכנים

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

בטיחות

חוק עזר לירושלים (מבנים מסוכנים), התשמ"א – 1980

  חוק עזר לירושלים (מבנים מסוכנים) התשמא - 1980   חוק עזר לירושלים (מבנים מסוכנים), התשמ"א – 1980
בטיחות

חוק עזר לירושלים (צעצועים מסוכנים), התש"ך – 1959

  חוק עזר לירושלים (צעצועים מסוכנים) התשך - 1959   חוק עזר לירושלים (צעצועים מסוכנים), התש"ך – 1959