דלג לתוכן העמוד

בריאות הציבור

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

בריאות הציבור

חוק עזר לירושלים (בדיקת בשר עוף), התש''ע - 2010​

  חוק עזר לירושלים (בדיקת בשר עוף) התשע - 2010   ​חוק עזר לירושלים (בדיקת בשר עוף), התש''ע - 2010​
בריאות הציבור

​​חוק עזר לירושלים (בית המטבחיים), התש''ן - 1990​

    ​​חוק עזר לירושלים (בית המטבחיים), התש''ן - 1990​
בריאות הציבור

​חוק עזר לירושלים (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התשמ''ז - 1987

    ​חוק עזר לירושלים (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התשמ''ז - 1987
בריאות הציבור

​חוק עזר לירושלים (שחיטת עופות), התשכ''ד - 1964

  חוק עזר לירושלים (שחיטת עופות) התשכד-1964   ​חוק עזר לירושלים (שחיטת עופות), התשכ''ד - 1964