דלג לתוכן העמוד

צו העיריות עבירות קנס

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

צו העיריות עבירות קנס

צו העיריות (עבירות קנס), התשל''א – 1971

  צו העיריות (עבירות קנס), התשלא - 1971 [תוספת ראשונה חלק א - ירושלים]   צו העיריות (עבירות קנס), התשל''א – 1971