דלג לתוכן העמוד

מינהל כספי

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ PDF

מינהל כספי - חוקי עזר

​חוק עזר לירושלים (אגרת תעודת אישור), התשכ''ז - 1967​​

 
מינהל כספי

​חוק עזר לירושלים (הצמדה למדד), התשמ''ד - 1984 כולל תיקון התש"ף

 
איכות הסביבה

חוק עזר לירושלים (סלילת רחובות), התשע''ב - 2012​​

 
מינהל כספי

חוק עזר לירושלים (תיעול), התש''ם - 1980