דלג לתוכן העמוד

ביטחון

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

ביטחון

​חוק עזר לירושלים (מקלטים), התש''ם - 1980​

  חוק עזר לירושלים (מקלטים), התשם - 1980   ​חוק עזר לירושלים (מקלטים), התש''ם - 1980​
ביטחון

​חוק עזר לירושלים (גידור דוכנים מטעמי בטחון), התשמ''א - 1981

  חוק עזר לירושלים (מיחזור) התשסח - 2008   ​חוק עזר לירושלים (גידור דוכנים מטעמי בטחון), התשמ''א - 1981
ביטחון

​חוק עזר לירושלים (שירותי שמירה וביטחון), התש''ס - 2000

  חוק עזר לירושלים (מניעת מפגעים - זיהום אוויר) התשסז - 2007   ​חוק עזר לירושלים (שירותי שמירה וביטחון), התש''ס - 2000