דלג לתוכן העמוד

נושאים שונים

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ PDF

קובץ Word

חוקי עזר בנושאים שונים

חוק עזר לירושלים (אתרי תיירות), התשמ''ד - 1983​

  חוק עזר לירושלים (אתרי תיירות) התשמד - 1983.docx   חוק עזר לירושלים (אתרי תיירות), התשמ''ד - 1983​
חוקי עזר בנושאים שונים

​חוק עזר לירושלים (תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה בעיר העתיקה), התשמ''ד - 1984

  חוק עזר לירושלים (תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה בעיר העתיקה), התשמד - 1984.docx   ​חוק עזר לירושלים (תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה בעיר העתיקה), התשמ''ד - 1984