דלג לתוכן העמוד

שמירת סדר וניקיון

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

נושא

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

שמירת סדר וניקיון

חוק עזר לירושלים שמירת הסדר והניקיון), התשל"ח – 1978 [ כולל תיקון והוראות שעה התשפ"ג לרבות פטור מאגרת היתר להעמדת מתקנים ברחוב לשנת 2023]

  חוק עזר לירושלים (שמירת הסדר והניקיון), התשלח - 1978 [ כולל תיקון והוראת שעה התשפג - החלפת התוספת השלישית ופטור מאגרת היתר לשנת 2023].doc   חוק עזר לירושלים (שמירת הסדר והניקיון), התשלח - 1978 [ כולל תיקון והוראת שעה התשפג - החלפת התוספת השלישית ופטור מאגרת היתר לשנת 2023].pdf
לוחיות מספרי בתים והארתם

הפרק החמישי של חוק עזר לירושלים (שילוט), התש"ם – 1980

  הפרק החמישי של חוק עזר לירושלים (שילוט), התשם - 1980 - לוחיות מספרי בתים והארתם.docx  

 

נושא

חוק עזר

קובץ PDF

שמירת סדר וניקיון

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) התשס"ח - 2008