דלג לתוכן העמוד

עסקים

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

עסקים


​חוק עזר לירושלים (רוכלים), התשכ''ב - 1962

  חוק עזר לירושלים (רוכלים) התשכב - 1962   ​חוק עזר לירושלים (רוכלים), התשכ''ב - 1962
עסקים

חוק עזר (שווקים עירוניים), 1943

    חוק עזר (שווקים עירוניים), 1943
עסקים


חוק עזר לירושלים (שילוט), התש"ף - 2019

  חוק עזר לירושלים (שילוט) התשף - 2019   חוק עזר לירושלים (שילוט), התש"פ - 2019
עסקים

​החלטה בעניין רוכלות לפי סעיף 2א לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח 1968-א

    ​החלטה בעניין רוכלות לפי סעיף 2א לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח 1968-א
עסקים

חוק עזר לירושלים (פתיחת עסקים וסגירתם) התשטו - 1955

  חוק עזר לירושלים (פתיחת עסקים וסגירתם) התשטו - 1955  
עסקים

חוק עזר לירושלים (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו) התשמז - 1987

  חוק עזר לירושלים (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו) התשמז - 1987  

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קישור לאתר

קובץ Word

קובץ PDF

חקיקה ארצית בנושא עסקים

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (אוגוסט 2018)

    חוק רישוי עסקים, התשכח - 1968   חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (אוגוסט 2018)
חקיקה ארצית בנושא עסקים

חוק רישוי עסקים , התשכ"ח – 1969 - אתר נבו

  קישור לאתר נבו    
חקיקה ארצית בנושא עסקים

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013

  קישור לאתר נבו