דלג לתוכן העמוד

חניה

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

חניה - חקיקה עירונית

חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א – 1960 [כולל תיקוני התש"ף לרבות פטור מאגרת חנייה לניצולי שואה]

  חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו) התשכא - 1960 [כולל תיקון התשף - פטור מאגרת חנייה לניצולי שואה]   חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א – 1960 [כולל תיקוני התש"ף לרבות פטור מאגרת חנייה לניצולי שואה]

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

חניה

חוק חניה לנכים התשנ"ד - 1993

   
חניה

התעבורה (מחיר חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התשע"ח – 2018