דלג לתוכן העמוד

בעלי חיים

נוסח חקיקה ארצית וחוקי עזר מובאים לנוחיות הציבור

חוק עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת העירייה לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

 

מינהל או אגף

חוק עזר

קובץ Word

קובץ PDF

בעלי חיים

חוק עזר לירושלים (החזקת בעלי חיים), התשמ"ו – 1986

  חוק עזר לירושלים (החזקת בעלי חיים ) התשמו - 1986   חוק עזר לירושלים (החזקת בעלי חיים), התשמ"ו – 1986
בעלי חיים

חוק עזר לירושלים (פיקוח על כלבים וחתולים), התשל"ח – 1978

  חוק עזר לירושלים (פיקוח על כלבים וחתולים) התשלח - 1978   חוק עזר לירושלים (פיקוח על כלבים וחתולים), התשל"ח – 1978
בעלי חיים

חוק עזר לירושלים (חזירים ובשר חזיר), התשי"ז - 1957

  חוק עזר לירושלים (חזירים ובשר חזיר), התשיז - 1957   חוק עזר לירושלים (חזירים ובשר חזיר), התשי"ז - 1957