דלג לתוכן העמוד

​צור קשר עם יחידות הלשכה המשפטית


טבלת אנשי קשר
תחום מידע אודות פעילות המִנהל טלפון דוא"ל טופס פנייה 
היועץ המשפטי לעירייה

עו"ד אלי מלכה - היועץ המשפטי לעירייה

תפקיד מִנהל היועץ המשפטי ללוות את פעילותה של העירייה בהיבטים המשפטיים, להבטיח את תקינות וחוקיות פעולות העירייה ולסייע לכל הגורמים העירוניים להגשים את המדיניות העירונית ולממש את תכניות הביצוע בדרך חוקית. מִנהל היועץ המשפטי לעירייה נותן ייעוץ משפטי, חוות דעת משפטיות וליווי משפטי שוטף להנהלת העירייה ולכלל אגפי העירייה ועובדיה במסגרת מילוי תפקידם.
האגף מטפל בתביעות משפטיות נגד העירייה ובתביעות של העירייה נגד אחרים. בראש המִנהל מכהן היועץ המשפטי לעירייה, המהווה גורם מרכזי בתפקודה ובניהולה התקין והחוקי של הרשות המקומית

טלפון 02-6297592/3

פקס 02-6296986

 
תביעה עירונית

ראש התביעה העירונית - עו"ד חיים נרגסי - המשנה ליועץ המשפטי לעירייה לעניינים פליליים וראש התביעה העירונית 

התביעה העירונית מרכזת תחת אחריותה אכיפה של חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, פקודת בריאות  עם, חוק חינוך חובה חינם, חוק מגרשים ריקים להוצאת צווי חניה וגינון, פקודת היערות, מבנים מסוכנים, העמדת רכב וחנייתו,  שמירת הסדר והניקיון, שעות פתיחת עסקים וסגירתם, שילוט, וכן אכיפתם של כל יתר חוקי העזר העירוניים

טלפון 02-6297831

פקס 02-6295826

 
יעוץ וחקיקה

אגף ייעוץ וחקיקה - בראשה עו"ד זאב גבאי

מתן ייעוץ משפטי שוטף להנהלת העירייה, למועצת העירייה, לאגפי העירייה, לוועדות העירוניות ולתאגידי העירייה במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה - המשפט החוקתי והמנהלי, דיני מקרקעין, דיני ארנונה והיטלים, דיני חוזים, דיני מכרזים, דיני עבודה, דיני משמעת, דיני התכנון והבנייה, דיני בחירות, דיני חינוך ועוד

טלפון 02-6298482 

02-6297587

פקס 02-6297125

 
ליטיגציה

אגף ליטיגציה – בראשה עו"ד רונן ויניק
אגף הליטיגציה באגף היועץ המשפטי אמון על הטיפול בכל ההליכים המשפטיים בערכאות המשפטיות השונות לרבות בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, בית הדין לעבודה, בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות ועדות ערר מסוגים שונים

 טלפון 02-6297312

פקס 02-6297125

 
 מכרזים והתקשרויות

אגף מכרזים והתקשרות – בראשה עו"ד גולן מרדכי
אגף חוזים ומכרזים אמון על מתן יעוץ משפטי שוטף להנהלת העירייה, לאגפי העירייה, לוועדות העירוניות : ועדת המכרזים , הועדה למסירת עבודות , ועדת חשכ"ל משכ"ל, הועדה להארכת חוזים, ועדת רכש, הוועדה לפעולות משותפות וועדת מסחר במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה - המשפט והמנהלי, דיני חוזים, דיני מכרזים והדין האזרחי מסחרי. האגף מטפל במכרזי העיריה, קולות קוראים, חוזים פעולות משותפות, כתיבת נהלים ועוד


טלפון 02-6298185
פקס 02-6297330

כוח אדם וגיוס עובדים מחלקת כוח אדם – בראשה גב' איקה בלחש
מחלקת כוח אדם אמונה על מתן שירות מיטבי לכלל עובדי האגף הכולל ניהול תהליכי תקינה, גיוס, שיבוץ וליווי עובדים לאורך תקופת שירותם באגף והבטחת פיתוחם המקצועי ותנאי שירותם של העובדים

טלפון 02-6297597

פקס 02-6296490

ארכיב

ככר ספרא 8 קומת כניסה​

 

 

 

לטופס בקשה לעיון/צילום חומר חקירה