דלג לתוכן העמוד

שירות לאזרח

​בקשות לעיון בחומר חקירה, בקשת ביטול/הפחתת קנס

 

בבסיס המודל השירותי, התובע העירוני מוסמך לבטל הודעות תשלום קנס, לבטל או להפחית תוספת פיגור על קנס שלא שולם במועדו בכפוף לעילת החוק ותנאיו.

בנוסף, יחידת התביעה העירונית משמשת סמכות אכיפה של הרשות המקומית בעבירות פליליות כגון: תכנון ובנייה, איכות הסביבה, רישוי עסקים, חניה, חוקי עזר ועוד.


לחצו כאן לטופס בקשה לעיון/צילום חומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב – 1982

להגשת ערעור על דוח חניה לחצו כאן​

לפנייה לאנשי קשר באגף היועץ המשפטי - לחצו כאן

סמכויות היועץ המשפטי לעירייה קבועות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975, בפקודת העיריות [נוסח חדש] ובחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בעניינם פליליים פועלים היועץ המשפטי לעירייה והתובעים העירוניים גם מכוח הסמכת היועץ המשפטי לממשלה. 

למדיניות דיני התכנון והבנייה בוועדה המקומית בעיריית ירושלים לחצו כאן

לצפייה בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) תשל"ו -1975 לחצו כאן