דלג לתוכן העמוד

היועץ המשפטי לעירייה

העבודה המשפטית בעיריית ירושלים היא מהמאתגרות ביותר הקיימות במגזר הציבורי זאת בשל אופייה הייחודי של ירושלים- שמייצר סוגיות משפטיות מורכבות, מעניינות וייחודיות ביותר. מִנהל היועץ המשפטי בעיריית ירושלים הוא למעשה משרד עורכי הדין הגדול ביותר בירושלים והוא מעסיק 70 עו"ד ועוד כ-17 מתמחים שעוסקים בכל תחומי המשפט.

מִנהל היועץ המשפטי מחולק לתחומים שונים

  • תחום האכיפה הפלילית (תביעה עירונית)
  • תחום הליטיגציה
  • תחום יעוץ וחקיקה

אגף תביעה עירונית - בראשה עו"ד חיים נרגסי

התביעה העירונית מרכזת תחת אחריותה אכיפה של חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, פקודת בריאות העם, חוק חינוך חובה חינם, חוק מגרשים ריקים להוצאת צווי חניה וגינון, פקודת היערות, מבנים מסוכנים, העמדת רכב וחנייתו, שמירת הסדר והניקיון, שעות פתיחת עסקים וסגירתם, שילוט, וכן אכיפתם של כל יתר חוקי העזר העירוניים.

אגף יעוץ וחקיקה – בראשה עו"ד זאב גבאי

אגף ייעוץ וחקיקה אמון על מתן יעוץ משפטי שוטף להנהלת העירייה, למועצת העירייה, לאגפי העירייה, לוועדות העירוניות ולתאגידי העירייה במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה - המשפט החוקתי והמנהלי, דיני מקרקעין, דיני ארנונה והיטלים, דיני חוזים, דיני מכרזים, דיני עבודה, דיני משמעת, דיני התכנון והבנייה, דיני בחירות, דיני חינוך ועוד.

אגף ליטיגציה – בראשה עו"ד רונן ויניק

אגף הליטיגציה באגף היועץ המשפטי אמון על הטיפול בכל ההליכים המשפטיים בערכאות המשפטיות השונות לרבות בית משפט השלום ,בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, בית הדין לעבודה, בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות וועדות ערר מסוגים שונים.

טלפון
כתובת

כיכר ספרא 8

שם איש קשר
אלי מלכה
תפקיד
יועץ משפטי
קישורים