דלג לתוכן העמוד

שמות ירושלים וכינוייה

אין עוד עיר שזכתה לשמות ולכינויים רבים כל כך, ודבר זה משקף את חשיבותה של העיר בתרבויות השונות בכל הדורות ובעיקר מעמדה במסורת היהודית.

​שמות עבריים:

 1. אבן-מעמסה (זכריה, יב- 3)
 2. אהליבה (יחזקאל, כג- 4, פירוש רד''ק)
 3. אור-העולם (ילקוט שמעוני, תהילים – כג)
 4. אם (ילקוט שמעוני, דברים כג- 7)
 5. אפרתה (תהילים, קלב-6, המדרש הגדול, ויגש מו, ח).
 6. אריאל (ישעיהו, כט- 1)
 7. ארמון (ירמיה, ל- 18; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
 8. אשת נעורים (ישעיה, נו ; המדרש הגדול, מו, ח)
 9. בחורה (מל''א, יד- 21; אבות דרבי נתן ב, מג)
 10. בית אל (בראשית לה- 15)
 11. בירה (דה''א, כט, 1-19 ; ירושלמי, פסחים ז. ח; בבלי, יומא, ב, א)
 12. בית תפילה (ישעיה, נו- 7)
 13. במות (מיכה, א- 5)
 14. בעולה (ישעיה, סב, 4, אבות דרבי נתן לט)
 15. בעל המון (שיר השירים, ח- 11)
 16. בשן (תהילים, סח- 16, המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
 17. בתולה (ירמיה, לא- 4; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
 18. גבעת הלבונה (שיר השירים, ד- 6; המדרש הגדול, שם)
 19. גולה (ישעיה, מט, 21; המדרש הגדול, שם)
 20. גיא חזון (ישעיה, סה, 18)
 21. גילה (ישעיה, סה, 18)
 22. גלעד (ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, שם)
 23. גן אלהים (ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, שם)
 24. דלתות העמים (יחזקאל, כו- 2)
 25. דרושה (ישעיה, סב, 11-12)
 26. דרום (יחזקאל, כא- 2)
 27. ההר הטוב (דברים, ג- 25; ספרי פינחס, קלד)
 28. ה' יראה (בראשית, כב- 14)
 29. העיר (ירמיה מא- 4; לב- 24)
 30. ה' צדקנו (ירמיה ג- 16)
 31. הקריה (מל''א א 41-44)
 32. הראל (יחזקאל, מח- 35)
 33. הר גבוה (ישעיה, מ- 9; המדרש הגדול, שם)
 34. הר חמד (תהילים, סח- 17)
 35. הר מרום ישראל (יחזקאל, כ- 40)
 36. הר מועד (ישעיה, יד- 13)
 37. הר קודש (תהילים, מח, 2; יואל, ד- 17)
 38. הר שמה (יחזקאל, מח- 35; בבלי, בבא בתרא, כח-עב)
 39. חגוי הסלע (שיר השירים, ב- 14; זוהר, א פד-פה)
 40. חדרך (זכריה ט- 1; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
 41. חומות (ישעיה, נו- 5)
 42. חיים (ישעיה, ד- 3; יחזקאל, לב- 25; פרקי דרבי נתן (א) לד)
 43. חפציבה (ישעיה, סב- 4; אבות דרבי נתן (ב) לט)
 44. טבור הארץ (יחזקאל ה- 5, פירוש רש''י ועוד)
 45. יבוס (יהושע, יח- 28; ועוד)
 46. ידידות (ירמיה, יב- 7 תהילים, פד- 2)
 47. יושבת העמק (ירמיה, כא- 13)
 48. יער הבציר (זכריה, יא- 2; אבות דרבי נתן (א) ד (ב) ז; ילקוט שמעוני, ב, תקעה)
 49. יער הנגב (יחזקאל כא- 2)
 50. יפה נוף (תהילים, מח- 3)
 51. ירכתי צפון (תהילים, מח- 3)
 52. כלה (ישעיה, סא- 10)
 53. כלילת יופי (איכה, ב, 15; תהילים נ- 2)
 54. כסא ה' (ירמיה, ג- 17)
 55. כרמל (ישעיה, לב- 16)
 56. לבנון (ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, ויגש)
 57. מגדל עדר (מיכה, ד- 8)
 58. מוראה (צפניה, ג- 1)
 59. מוריה (בראשית, כב- 12, המדרש הגדול, ויגש, מו-ח)
 60. מנוחה (דברים, יב- 9; תהילים קלב- 8; 13-14; תוספתא, זבחים יב; ועוד)
 61. מקדש (מדרש תלפיות, עמ' 251; ישעיה ד- 3)
 62. נוה שאנן (ישעיה, לג- 20)
 63. נחלה (דברים, יב- 9)
 64. נצח (דה''א, כט- 11; בבלי, ברכות, נח, א)
 65. סורה (ישעיה, מט- 21; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
 66. סף רעל (זכריה, יב- 2)
 67. עדן (ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
 68. עין העולם (בראשית רבה, סג, יד)
 69. עיר אלהים (תהילים, מו- 5; ועוד)
 70. עיר דוד (שמ, ב ה, 7-9)
 71. עיר האמת (זכריה, ח- 3)
 72. עיר הומיה (ישעיה, כב- 2)
 73. עיר היונה (צפניה, ג- 1)
 74. עיר הקודש (ישעיה, נב- 1; נחמיה, יא- 1)
 75. עיר הצדק (ישעיה, א- 26)
 76. עיר יהודה (מל''ב, יד- 20; דה''ב,כה- 25)
 77. עיר לא נעזבה (ישעיה, סב- 12)
 78. עיר עוז (ישעיה, כו- 1)
 79. עיר פרזות (זכריה, ב- 8)
 80. עיר קברות אבותי (נחמיה, ב- 5)
 81. עיר שחוברה לה יחדיו (תהילים, קכב 3)
 82. עיר של זהב (משנה, שבת ו, א)
 83. עקרה (ישעיה, נד- 1)
 84. צאן (יחזקאל, לו- 28)
 85. צואר (ישעיה, ח- 8; זוהר, א, וישלח)
 86. צור המישור (ירמיה, כא- 13)
 87. ציון (תהילים, פז, ב; ירושלמי ד, ב; ועוד)
 88. צלע האלף (יהושע, יח- 28; ספר זרובבל, בית המדרש ב, עמ' 57)
 89. קדוש ישראל (ישעיה, ס- 14)
 90. קריה נאמנה (ישעיה, ס- 14)
 91. קריה נשגבה (ישעיה, ס- 14)
 92. קריה עליזה (ישעיה, כב 2; לב- 13)
 93. קריה חנה דוד (ישעיה, כט- 1)
 94. קרית מועד (ישעיה, לג- 20)
 95. קרית מלכיאל (בשירו של רבי יעקב ספיר לכבוד משה מונטיפיורי ב- 1849)
 96. קרית מלך רב (תהילים, מח- 3)
 97. קרית משוש (ירמיה, מט- 25)
 98. קרתא דא שפירא (קריה של יופי- כינוי שטבע המשורר ר' ישראל נג'ארה בשירו ''יה ריבון עלם עלמיא'' מהמאה השש-עשרה).
 99. קריתה מרדתא (עיר מרדנית- עזרא, ד- 12)
 100. רבתי בגויים (איכה, א- 1)
 101. רבתי עם (איכה, א- 1)
 102. שלם (בראשית, יד- 18; תהילים, עו- 3)
 103. שדי יער (תהילים, קלב- 6)
 104. שער בת רבים (שיר השירים, ז- 5)
 105. שרתי במדינות (איכה, א- 1)