דלג לתוכן העמוד

עדכון אגרות

 

שם הקובץ

קישור

דברי הסבר ורקע כללי  
עדכון אגרות 2014  
נספח א' - ''פטורים מטרות ציבוריות''  
פטורים אישיים לזכאים - (סעיף 6)''  
מוסדות אקדמאים