דלג לתוכן העמוד

עדכון אגרות

דברי הסבר ורקע כללי

עדכון אגרות 2014

נספח א' - ''פטורים מטרות ציבוריות''

פטורים אישיים לזכאים - (סעיף 6)''

מוסדות אקדמאים