דלג לתוכן העמוד

דוחות כספיים

הדוחות הכספיים השנתיים של עיריית ירושלים.

לבירורים נוספים ניתן לפנות ליורם פיטוסי - הממונה על החשבונאות והפיננסים

טלפון: 02-6297836

 

דוח כספי

שם הקובץ

דוח כספי לשנת 2021   דוח כספי ירושלים 2021.pdf

 

דוח כספי

שם הקובץ

דוח כספי לשנת 2020   ד.כ ירושלים 2020.pdf

 

דוח כספי

שם הקובץ

דוח כספי לשנת 2019   דוח כספי לשנת 2019

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוח כספי לשנת 2018   דוח כספי לשנת 2018

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוח כספי לשנת 2017   ​דוח כספי לשנת 2017

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוח כספי לשנת 2016   דוח כספי לשנת 2016

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוח כספי לשנת 2015   דוח כספי לשנת 2015

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוח כספי לשנת 2014   דוח כספי לשנת 2014

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוח כספי לשנת 2013   דוח כספי לשנת 2013

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוחות כספיים לשנת 2012   דוחות כספיים לשנת 2012
תמצית דוחות כספיים לשנת 2012   תמצית דוחות כספיים לשנת 2012

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוחות כספיים לשנת 2011   דוחות כספיים לשנת 2011

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוחות כספיים לשנת 2010   דוחות כספיים לשנת 2010

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוחות כספיים לשנת 2009   דוחות כספיים לשנת 2009

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוחות כספיים לשנת 2008   דוחות כספיים לשנת 2008

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוח מבוקר 2007   דוח מבוקר 2007
דוח רבעון 31/3/2007   דוח רבעון 31/3/2007
דוח רבעון 30/6/2007   דוח רבעון 30/6/2007
דוח רבעון 30/9/2007   דוח רבעון 30/9/2007
דוח רבעון 31/12/2007   דוח רבעון 31/12/2007

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוחות כספיים לשנת 2006   דוחות כספיים לשנת 2006

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דוחות כספיים לשנת 2005   דוחות כספיים לשנת 2005

 

דוח כספי

קישור לקובץ

​דוח כספי לשנת 2004   ​דוח כספי לשנת 2004
דבר הגזבר לשנת 2004   דבר הגזבר לשנת 2004

 

דוח כספי

קישור לקובץ

דבר הגזבר לשנת 2003   דבר הגזבר לשנת 2003
דוח רואה חשבון - המבקר לשנת 2003   דוח רואה חשבון - המבקר לשנת 2003
דוחות כספיים 2003 – קובץ 1   דוחות כספיים 2003 – קובץ 1
דוחות כספיים 2003 – קובץ 2   דוחות כספיים 2003 – קובץ 2