דלג לתוכן העמוד

זכאות רטרואקטיבית לדמי בידוד – עובד שנעדר מעבודתו בשל חובת בידוד שחלה על ילדו

עובד אשר נעדר מעבודתו בשל חובת בידוד שחלה על ילדו, בתקופה שמיום 01.01.2021 ועד ליום 05.08.2021, יהיה זכאי רטרואקטיבית לתשלום דמי בידוד בשל תקופת הבידוד של ילדו, ויחולו לגביו הוראות התיקון לחוק כאילו היה עובד שהוא הורה מלווה. ובלבד שהתקיימו בעניינו של העובד תנאים (1) עד (3) להגדרת עובד שהוא הורה מלווה, והעובד מסר למעסיקו עד ליום 31.10.2021 הצהרת הורה והעתק מהדיווח למשרד הבריאות על חובת הבידוד של ילדו.

בעניין התשלום הרטרואקטיבי לא יחולו הכללים המפורטים בתיקון לחוק לגבי התקופה המזערית לבידוד ויופחתו מתקופת המחלה הצבורה של אותו עובד מספר ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד ובלבד שלא יופחתו לו יותר מארבעה ימי עבודה בתקופת הבידוד.