דלג לתוכן העמוד

חובת דיווח על כניסה לבידוד ואופן הדיווח

על העובד ליידע באופן מיידי את המנהל הישיר ואת אשכול כח האדם במינהל שלו בדבר כניסתו לבידוד.

לרשימת העוסקים בכח אדם במינהלים לחצו כאן

על מנת להיות זכאי לתשלום עבור כל ימי הבידוד, על העובד לדווח למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד לא יאוחר מ-4 ימים ממועד כניסתו לבידוד בפועל.

אישור על דיווח בידוד שהעובד יקבל בדוא"ל ממשרד הבריאות,  עליו לצרף  ולהעלותו כקובץ pdf בעת דיווח על טופס הצהרת עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופת הקורונה  ויהווה אסמכתא לתשלום בגין תקופת הבידוד. 

עובד שאובחן כחולה מאומת אינו נדרש לדווח על כך למשרד הבריאות אלא רק העירוני -  הצהרת עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופת הקורונה.

 

אופן הדיווח על כניסה לבידוד

יש לדווח על כניסה לבידוד למשרד הבריאות באמצעות מילוי טופס מקוון או ע"י דיווח טלפוני במשרד הבריאות, כל המידע ואפשרויות הדיווח נמצאים בקישור של מוקד קול הבריאות