דלג לתוכן העמוד

תשלום על תקופת מחלה

 

  • עובד אשר חולה בקורונה אינו רשאי לעבוד מהבית ויחולו עליו הכללים הרגילים החלים לגבי מחלת עובד.
  • עובד אשר חלה במהלך שהייתו בבידוד בכל מחלה שהיא לרבות קורונה, ייראה כעובד חולה ויחולו עליו הכללים הרגילים החלים לגבי מחלת עובד.
  • יובהר, כי חוק הבידוד אינו משנה את כללי התשלום החלים על עובד שחלה, ובכלל זה לעניין תשלום או הפחתת ימי מחלה לעובד שחלה. כמו כן, עובד השוהה בבידוד בשל מחלת קורונה של ילדו, ינוכו לו ימי המחלה ממכסת ימי מחלת ילד העומדים לזכותו.