דלג לתוכן העמוד

בידוד של עובד החוזר מחו"ל

במידה והעובד חזר מחו"ל והונחה ע"י משרד הבריאות להיכנס לבידוד, עליו להעלות את ההנחיה לטופס עובד עירייה בדבר בידוד ולציין את תאריך סיום הבידוד הנדרש.

למילוי הטופס העירוני כאמור - לחצו כאן, (שים לב, כי תידרש לצרף את האסמכתא כקובץ PDF כפי שהתקבל אצלך בדוא"ל ממשרד הבריאות בתום הדיווח).

א. יובהר כי עובד שנעדר מעבודתו משום חובת בידוד שחלה עליו בשל הגעתו ממדינה אחרת, כאשר הנסיעה אינה בשליחות המעסיק, אינו זכאי לדמי בידוד.

ב. עובד שנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעה ממדינה אחרת אליה נסע מטעם מעסיקו, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד ולא יופחתו מתקופת המחלה הצבורה של העובד ימי מחלה.

כי לצורך מילוי טופס "עובד עירייה בדבר בידוד/מחלה בתקופת הקורונה", יישלח אליכם קוד זיהוי בסמס למספר הפלאפון הנייד או לתיבת הדוא"ל לצורך אימות. מספר הפלאפון והדוא"ל הינם המספרים והכתובות המעודכנים במערכות העירוניות. ככל והחלפתם מספר או תיבת דוא"ל / לא קיבלתם קוד זיהוי, אנא צרו קשר עם אשכול כ"א במנהליכם לצורך עדכון פרטיכם