דלג לתוכן העמוד

כללים לעבודה מהבית בתקופת הבידוד

 עובד השוהה בבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד

עובד שנעדר מעבודתו בשל חובת בידוד שחלה עליו או על ילדו ואושרה לו עבודה מהבית במסגרת הפיילוט ובכפוף לקריטריונים כפי שהוגדר בחוזר מיום 29/06/2021, הממונה רשאי לאשר לו לעבוד מהבית יותר מיום אחר בתקופה המזערית לבידוד בהתאם לצרכי המערכת ושיקול דעתו

 עובד השוהה בבידוד שאינו מזכה בתשלום דמי בידוד

עובד אשר נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד, אך ההיעדרות אינה מזכה בתשלום דמי בידוד למשל בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת שלא בשליחות מעסיקו ואושרה לו עבודה מהבית במסגרת הפיילוט ובכפוף לקריטריונים כפי שהוגדר בחוזר מיום 29/06/2021,רשאי הממונה לאשר לו יום עבודה אחד בשבוע בלבד במהלך תקופת ההיעדרות.

על העובד להציג למעסיק אישור על שהייתו/ שהיית ילדיו בבידוד בהתאם להנחיות חובת דיווח על כניסה לבידוד ואופן הדיווח

לתשומת לבכם - תוקף ההנחיות לגבי מתכונת העבודה מרחוק הוארך עד ליום 28.2.2022