דלג לתוכן העמוד

הנחיות לעובדי עירייה בדבר חובת דיווח למעסיק בזמן כניסה לבידוד/מחלת קורונה ועבודה מהבית

עובדים ועובדות יקרים,

חלה חובה על מנהלים ועובדים בעירייה לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות בדבר כניסה לבידוד ולדווח על כך למשרד הבריאות ולעירייה.

עובד המחויב בבידוד ע"פ הנחיות משרד הבריאות אינו רשאי להגיע לעבודה בתקופה זו.

אנו מודיעים כי מנהלים ועובדים שימצאו שלא פעלו בהתאם להנחיות משרד הבריאות בדבר דיווח על כניסה לבידוד ושהיה בבידוד, יינקטו נגדם אמצעים משמעתיים.

בברכה,

אגף משאבי אנוש וארגון העובדים