דלג לתוכן העמוד

הנהלת העירייה

איציק לארי
מנהל כללי
משה מרגליות
ראש הסגל
אלי מלכה
היועץ המשפטי
עפרה ברכה
מבקרת העירייה
אריאלה רג'ואן
משנה למנכ"ל וראש מינהל תרבות ופנאי
איציק נידם
ראש מינהל תפעול
רני רוזנהיים
ראש מינהל אסטרטגיה וחדשנות
ליאור ישראלי
ראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני
שמוליק זליגמן
גזבר העירייה
יואל אבן
מהנדס העיר
יואב זמרן (זימי)
ראש מינהל חינוך
גיל ריבוש
ראש מינהל שירותי קהילה
ישראל סרנגה
מנהל אגף דוברות והסברה