דלג לתוכן העמוד

ארכיון מועצת העיר ה-15 2013-2018

ועדת משנה לתכנון ובנייה - תב"ע

שם ישיבת ועדה תאריך הישיבה שעה מיקום הישיבה
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 110 - בוטל 24/10/2018   ט''ו בחשוון תשע''ט 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 110 - בוטל 10/10/2018   א' בחשוון תשע''ט 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 109 05/09/2018   כ''ה באלול תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 108 01/08/2018   כ' באב תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 107 18/07/2018   ו' באב תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 106 04/07/2018   כ''א בתמוז תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 105 20/06/2018   ז' בתמוז תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 104 06/06/2018   כ''ג בסיוון תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 103 23/05/2018   ט' בסיוון תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 102 09/05/2018   כ''ד באייר תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 101 25/04/2018   י' באייר תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 100 21/03/2018   ה' בניסן תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 99 07/03/2018   כ' באדר תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 98 21/02/2018   ו' באדר תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 97 07/02/2018   כ''ב בשבט תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 96 24/01/2018   ח' בשבט תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 95 10/01/2018   כ''ג בטבת תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 94 - נדחה/הוקדם 27/12/2017   ט' בטבת תשע''ח 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 94 25/12/2017   ז' בטבת תשע''ח 09:30 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 93 13/12/2017   כ''ה בכסלו תשע''ח 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 92 29/11/2017   י''א בכסלו תשע''ח 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 91 13/11/2017   כ''ד בחשוון תשע''ח 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 90 01/11/2017   י''ב בחשוון תשע''ח 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 89 18/10/2017   כ''ח בתשרי תשע''ח 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 88 13/09/2017   כ''ב באלול תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 87 09/08/2017   י''ז באב תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 86 26/07/2017   ג' באב תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 85 12/07/2017   י''ח בתמוז תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 83 14/06/2017   כ' בסיוון תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 82 05/06/2017   י''א בסיוון תשע''ז 13:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 81 22/05/2017   כ''ו באייר תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 80 26/04/2017   ל' בניסן תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 79 29/03/2017   ב' בניסן תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 78 15/03/2017   י''ז באדר תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 77 01/03/2017   ג' באדר תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 76 15/02/2017   י''ט בשבט תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 75 01/02/2017   ה' בשבט תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 74 18/01/2017   כ' בטבת תשע''ז 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 72 - נדחה/הוקדם 21/12/2016   כ''א בכסלו תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 72 19/12/2016   י''ט בכסלו תשע''ז 00:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 71 07/12/2016   ז' בכסלו תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 70 23/11/2016   כ''ב בחשוון תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 69 09/11/2016   ח' בחשוון תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 68 26/10/2016   כ''ד בתשרי תשע''ז 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 67 28/09/2016   כ''ה באלול תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 66 14/09/2016   י''א באלול תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 65 17/08/2016   י''ג באב תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 64 03/08/2016   כ''ח בתמוז תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 63 20/07/2016   י''ד בתמוז תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 62 06/07/2016   ל' בסיוון תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 61 22/06/2016   ט''ז בסיוון תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 60 08/06/2016   ב' בסיוון תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 59 25/05/2016   י''ז באייר תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 58 04/05/2016   כ''ו בניסן תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 57 13/04/2016   ה' בניסן תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 55 30/03/2016   כ' ב'אדר ב תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 54 09/03/2016   כ''ט ב'אדר א תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 53 24/02/2016   ט''ו ב'אדר א תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 52 10/02/2016   א' ב'אדר א תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 51 27/01/2016   י''ז בשבט תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 50 13/01/2016   ג' בשבט תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 49 30/12/2015   י''ח בטבת תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 48 16/12/2015   ד' בטבת תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 47 02/12/2015   כ' בכסלו תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 45 11/11/2015   כ''ט בחשוון תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 44 28/10/2015   ט''ו בחשוון תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 43 14/10/2015   א' בחשוון תשע''ו 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 42 09/09/2015   כ''ה באלול תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 41 05/08/2015   כ' באב תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 40 22/07/2015   ו' באב תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 39 08/07/2015   כ''א בתמוז תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 38 24/06/2015   ז' בתמוז תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 37 10/06/2015   כ''ג בסיוון תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 36 27/05/2015   ט' בסיוון תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 35 13/05/2015   כ''ד באייר תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 34 29/04/2015   י' באייר תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 33 15/04/2015   כ''ו בניסן תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 32 25/03/2015   ה' בניסן תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 31 11/03/2015   כ' באדר תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 30 25/02/2015   ו' באדר תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 29 11/02/2015   כ''ב בשבט תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 28 28/01/2015   ח' בשבט תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 27 14/01/2015   כ''ג בטבת תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 26 31/12/2014   ט' בטבת תשע''ה 10:00
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 25 24/12/2014   ב' בטבת תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 24 17/12/2014   כ''ה בכסלו תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 23 26/11/2014   ד' בכסלו תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 22 12/11/2014   י''ט בחשוון תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 22 29/10/2014   ה' בחשוון תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 21 01/10/2014   ז' בתשרי תשע''ה 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 19 17/09/2014   כ''ב באלול תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 18 03/09/2014   ח' באלול תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 17 06/08/2014   י' באב תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 16 23/07/2014   כ''ה בתמוז תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 15 09/07/2014   י''א בתמוז תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 14 25/06/2014   כ''ז בסיוון תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 13 11/06/2014   י''ג בסיוון תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 12 21/05/2014   כ''א באייר תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 11 07/05/2014   ז' באייר תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 10 09/04/2014   ט' בניסן תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 9 26/03/2014   כ''ד ב'אדר ב תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 8 12/03/2014   י' ב'אדר ב תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 7 26/02/2014   כ''ו ב'אדר א תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 6 12/02/2014   י''ב ב'אדר א תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 5 29/01/2014   כ''ח בשבט תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 4 15/01/2014   י''ד בשבט תשע''ד 11:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 3 01/01/2014   כ''ט בטבת תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2
ישיבת משנה לתכנון ובנייה - תבע מס' 20 18/12/2013   ט''ו בטבת תשע''ד 10:00 אולם הנהלה 2