דלג לתוכן העמוד

מועצת העיר ה-16

מועצת העיר הינה גוף פוליטי-ציבורי, הגוף העירוני הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות מקומיות על ידי תושבי העיר. בראש המועצה עומד ראש העיר, הנבחר בבחירה ישירה ואישית. מועצת העיר, בדומה לכנסת, מורכבת מחברי-מועצה, המשתייכים לסיעות שונות, המרכיבות את הקואליציה והאופוזיציה. המועצה אחראית על ניהול העיר בתחומים שונים, כגון: קביעת התקציב העירוני, חקיקת חוקי עזר, מתן היתרים שונים, פיתוח העיר וכד'. המועצה מתכנסת אחת לתקופה, באולם מועצת העיר, וכל הדיונים המתבצעים בה מוקלטים ונרשמים בפרוטוקול.

דיונים קרובים

ועדות המועצה העיקריות

חברי מועצת העיר

הנהלת העירייה

איציק לארי
מנהל כללי
משה מרגליות
ראש הסגל
אלי מלכה
היועץ המשפטי
עפרה ברכה
מבקרת העירייה

מזכיר המועצה