דלג לתוכן העמוד

תמיכות בגופים ללא מטרות רווח

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

תמיכות העירייה 2017 דף ריכוז לפי אגפים   ​תמיכות העירייה 2017 דף ריכוז לפי אגפים
תמיכות העירייה 2017 פירוט חינוך חרדי   תמיכות העירייה 2017 פירוט חינוך חרדי
תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות חברה   תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות חברה
תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות מנח"י   תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות מנח"י
תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות מבני דת   תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות מבני דת
תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות רווחה   תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות רווחה
תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות ספורט   תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות ספורט
תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות תרבות   תמיכות העירייה 2017 פירוט תמיכות תרבות

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

תמיכות העירייה 2016 דף ריכוז לפי אגפים   תמיכות העירייה 2016 דף ריכוז לפי אגפים
תמיכות העירייה 2016 פירוט חינוך חרדי   תמיכות העירייה 2016 פירוט חינוך חרדי
תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות חברה   תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות חברה
תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות מנח"י   תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות מנח"י
תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות מבני דת   תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות מבני דת
תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות רווחה   תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות רווחה
תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות ספורט   תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות ספורט
תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות תרבות   תמיכות העירייה 2016 פירוט תמיכות תרבות

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

תמיכות העירייה 2015 דף ריכוז לפי אגפים   תמיכות העירייה 2015 דף ריכוז לפי אגפים
תמיכות העירייה 2015 פירוט חינוך חרדי   תמיכות העירייה 2015 פירוט חינוך חרדי
תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות חברה   תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות חברה
תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות מנח"י   תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות מנח"י
תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות מבני דת   תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות מבני דת
תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות רווחה   תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות רווחה
תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות ספורט   תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות ספורט
תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות תרבות   תמיכות העירייה 2015 פירוט תמיכות תרבות

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

תמיכות העירייה 2014 דף ריכוז   תמיכות העירייה 2014 דף ריכוז
תמיכות העירייה 2014 פירוט חינוך חרדי   תמיכות העירייה 2014 פירוט חינוך חרדי
תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות חברה   תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות חברה
תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות מנח"י   תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות מנח"י
תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות מבני דת   תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות מבני דת
תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות רווחה   תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות רווחה
תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות ספורט   תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות ספורט
תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות תרבות   תמיכות העירייה 2014 פירוט תמיכות תרבות

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות החברה   ​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות החברה
​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות מנח"ח   ​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות מנח"ח
​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות מנח"י   ​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות מנח"י
​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות מבני דת   ​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות מבני דת
​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות רווחה​   ​תמיכות העירייה 2013 - תמיכות רווחה​
תמיכות העירייה 2013 - תמיכות ספורט​   תמיכות העירייה 2013 - תמיכות ספורט​
תמיכות העירייה 2013 - תמיכות תרבות   תמיכות העירייה 2013 - תמיכות תרבות

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

תמיכות העירייה 2012 - תמיכות החברה   תמיכות העירייה 2012 - תמיכות החברה
​תמיכות העירייה 2012 - תמיכות מנח"ח   ​תמיכות העירייה 2012 - תמיכות מנח"ח
​תמיכות העירייה 2012 - תמיכות מנח"י   ​תמיכות העירייה 2012 - תמיכות מנח"י
​תמיכות העירייה 2012 - תמיכות מבני דת   ​תמיכות העירייה 2012 - תמיכות מבני דת
​תמיכות העירייה 2012 - תמיכות רווחה​   ​תמיכות העירייה 2012 - תמיכות רווחה​
תמיכות העירייה 2012 - תמיכות ספורט​   תמיכות העירייה 2012 - תמיכות ספורט​
תמיכות העירייה 2012 - תמיכות תרבות   תמיכות העירייה 2012 - תמיכות תרבות