דלג לתוכן העמוד

תמיכות בגופים ללא מטרות רווח

עיריית ירושלים רואה בגופים הפועלים בה ללא מטרות רווח את אחת מאבני היסוד החשובים של העיר, ומזמינה בקשות לקבלת תמיכה, תאגידים אשר נוסדו לא לאחר 1.1.2014 ופועלים בעיר ירושלים ללא כוונת רווח, בתחומים שונים (כגון: חינוך, תרבות ואמנות, חברה, ספורט, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד).