דלג לתוכן העמוד

תקציב 2022

תקציב עיריית ירושלים לשנת 2022

אנו מתכבדים להציג בפניכם את תקציב עיריית ירושלים לשנת 2022

כחלק מתפיסת הארגון להתייעלות ושקיפות, התקציב מוצג לפניכם בצורה דיגיטלית ללא שימוש בנייר.

במתכונת ההצגה הנוכחית תוכלו לצפות בכל סעיף תקציבי בצורה ידידותית ופשוטה.

לכל שאלה/בעיה טכנית בצפייה בנתונים ניתן לפנות בין השעות 8:30 עד 15:00 לטלפון 02-6295291.

לתקציב 2021-2022 לחצו כאן

 

תכנית העבודה של עיריית ירושלים במונחים כספיים לשנת 2022 בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל 

שם קובץ

קישור לקובץ

עיקרי התקציב הבלתי רגיל   עיקרי תקציב בלתי רגיל 2022.pdf
עיקרי התקציב הרגיל   מאוחד.pdf (4)

 

לפניכם נתוני הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2022

מינהל/אגף

אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

סך הכל תקציב הוצאות   FINAL_T_pagenumber.pdf   FINAL_D.pdf   FINAL_M.pdf (1)
מינהל כללי   ADMINISTRATION_t.pdf (1)   ADMINISTRATION_d.pdf (1)   ADMINISTRATION_m.pdf (1)
מינהל עירוני ומשאבי אנוש

הנהלת מינהל עירוני ומשאבי אנוש, אגף לוגיסטיקה, בית המשפט לעניינים מקומיים, אגף משאבי אנוש

  HR_T.pdf   HR_D.pdf   HR_Mf.pdf
מינהל כספי

הנהלת מינהל כספי, האגף לשומה וגבייה, אגף התקציבים, רכש ואספקה, הוצאות מימון, השתתפויות ואחרות, שירותי דת, אגף החשבות והניהול הפיננסי

  FINANCIAL_T.pdf   FINANCIAL_d.pdf   FINANCIAL_m.pdf
מינהל תפעול

הנהלת מינהל תפעול, האגף לתברואה, מוסך ותחבורה, האגף לשיפור פני העיר, מינהלת הרובעים, המוקד העירוני, האגף לחירום וביטחון, אגף אכיפה ושיטור עירוני, האגף לשירותי חניה

  OPERATIONS_T..pdf   OPERATIONS_d.pdf   OPERATIONS_M..pdf
מינהל תכנון ותשתיות

הנהלת מינהל תכנון, נגישות, האגף לתכנון עיר, האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, האגף לרישוי ופיקוח, אגף מבני ציבור, איכות הסביבה, אדריכל העיר

  PLANNING_t.pdf (1)   PLANNING_d.pdf (1)   PLANNING_m.pdf (1)
מינהל חינוך

הנהלת מינהל חינוך, בתי ספר על יסודיים, האגף לחינוך כללי, האגף לחינוך חרדי, בתי ספר על יסודיים ערבי, האגף לחינוך ערבי, החטיבה , לקידום נוער, אגף פדגוגיה

  EDUCATION_t.pdf   EDUCATION_d.pdf   EDUCATION_m.pdf
מינהל תרבות ופנאי

הנהלת מינהל תרבות ופנאי, האגף לתרבות ואמנויות, אגף הספורט, האגף לחברה, האגף לתרבות תורנית, תיירות, רשות הצעירים

  CULTURE_t.pdf   CULTURE_d.pdf   CULTURE_m.pdf
מינהל שירותי קהילה

הנהלת מינהל שירותי קהילה, אגף הרווחה, שירותי בריאות הציבור, רשות הקליטה, רשות לפיתוח תעסוקה

  COMMUNITY_t.pdf   COMMUNITY_d.pdf   COMMUNITY_m.pdf
מינהל אסטרטגיה וחדשנות

הנהלת מינהל אסטרטגיה וחדשנות, אגף מחשוב ומערכות מידע, הרשות לאיכות השירות, האגף לקידום עסקים, אגף נכסים

  DEVELOPMENT_t.pdf (1)   DEVELOPMENT_d.pdf   DEVELOPMENT_m.pdf (1)
פירעון מלוות   LOANS.T.pdf   LOANS.D.pdf   LOANS.M.pdf
הנחות בארנונה   reductions_t.pdf   reductions_d.pdf   reductions_m.pdf
פנסיה ופיצויים   pension_t.pdf   pension_d.pdf   pension_m.pdf
העמסות - הפחתות   loading_t.pdf   loading_d.pdf   loading_m.pdf

 

לפניכם נתוני הכנסות התקציב הרגיל לשנת 2022

מינהל/אגף

אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

סך הכל תקציב הכנסות   total_t.pdf   total_d.pdf   total_m.pdf
מסים אגרות ומענקים

ארנונות, אגרות ומענקים

  taxs_fees_grant_t.pdf   taxs_fees_grant_D.pdf   taxs_fees_grant_m.pdf
מינהל כללי

מבקרת העירייה והמורשה, האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי, אגף מזכירות מועצת העיר, אגף דוברות והסברה, מחלקת טקסים, אגף היועץ המשפטי לעירייה

  ADMINISTRATION_t.pdf   ADMINISTRATION_d.pdf   ADMINISTRATION_m.pdf
מינהל עירוני ומשאבי אנוש

אגף משאבי אנוש, אגף לוגיסטיקה, בית המשפט לעניינים מקומיים, מפעם

  HR_T.pdf   HR_D.pdf   HR_M.pdf
מינהל כספי

הנהלת מינהל כספי, השתתפויות ואחרות, רכש ואספקה, תקבולים בלתי רגילים

  FINANCIAL_t.pdf   FINANCIAL_d.pdf   FINANCIAL_m.pdf
מינהל תפעול

הנהלת מינהל תפעול, האגף לשיפור פני העיר, האגף לתברואה, האגף לחירום ובטחון, אגף אכיפה ושיטור עירוני, האגף לשירותי חניה

  OPERATIONS_t.pdf   OPERATIONS_d.pdf   OPERATIONS_m.pdf
מינהל תכנון ותשתיות

האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, האגף לתכנון עיר, האגף לרישוי ופיקוח, אגף מבני ציבור, איכות הסביבה

  PLANNING_t .pdf   PLANNING_d.pdf   PLANNING_m.pdf
מינהל חינוך

מינהל חינוך הכנסות כלליות, האגף לחינוך כללי, האגף לחינוך ערבי, האגף לחינוך חרדי, החטיבה לקידום נוער

  EDUCATION_t.pdf   EDUCATION_d.pdf   EDUCATION_m.pdf
מינהל תרבות ופנאי

הנהלת מינהל תרבות ופנאי, האגף לתרבות ואמנויות, האגף לתרבות תורנית, האגף לחברה, אגף הספורט, רשות הצעירים, תיירות

  CULTURE_t.pdf   CULTURE_d.pdf   CULTURE_m.pdf
מינהל שירותי קהילה

הנהלת מינהל שירותי קהילה, אגף הרווחה, רשות לפיתוח תעסוקה, שירותי בריאות הציבור, רשות הקליטה

  COMMUNITY_t.pdf (1)   COMMUNITY_d.pdf (1)   COMMUNITY_m.pdf (1)
מינהל אסטרטגיה וחדשנות

הנהלת מינהל אסטרטגיה וחדשנות, אגף נכסים, אגף מחשוב ומערכות מידע, האגף לקידום עסקים, הרשות לאיכות השירות

  DEVELOPMENT_t.pdf   DEVELOPMENT_d.pdf   DEVELOPMENT_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל כללי   legal_nr_e_t.pdf   legal_nr_e_d.pdf   legal_nr_e_m.pdf
אגף היועץ המשפטי לעירייה   legal_nr_e_t.pdf   legal_nr_e_d.pdf   legal_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל עירוני ומשאבי אנוש   תקציב   דברי הסבר   תקציב ודברי הסבר
אגף לוגיסטיקה   תקציב   דברי הסבר   logistics_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל כספי   FINANCIAL_nr_e_t.pdf   FINANCIAL_nr_e_d.pdf   FINANCIAL_nr_e_m.pdf
הנהלת מינהל כספי   financial_management_nr_e_t.pdf   financial_management_nr_e_d.pdf   financial_management_nr_e_m.pdf
רכש ואספקה   purchasing_nr_e_t.pdf   purchasing_nr_e_d.pdf   purchasing_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל תפעול   OPERATIONS_nr_e_t.pdf   OPERATIONS_nr_e_d.pdf   OPERATIONS_nr_e_m.pdf
הנהלת מינהל תפעול   operations_management_nr_e_t.pdf   operations_management_nr_e_d.pdf   operations_management_nr_e_m.pdf
האגף לתברואה   sanitation_nr_e_t.pdf   sanitation_nr_e_d.pdf   sanitation_nr_e_m.pdf
מוסך ותחבורה   operations_transport_nr_e_t.pdf   operations_transport_nr_e_d.pdf   operations_transport_nr_e_m.pdf
האגף לשיפור פני העיר   beautification_nr_e_t.pdf (1)   beautification_nr_e_d.pdf (1)   beautification_nr_e_m.pdf (1)
האגף לחירום וביטחון   security_nr_e_t.pdf   security_nr_e_d.pdf   security_nr_e_m.pdf
אגף אכיפה ושיטור עירוני   supervision_D_nr_e_t.pdf   supervision_D_nr_e_d.pdf   supervision_nr_e_m.pdf
האגף לשירותי חניה   parking_D_nr_e_t.pdf   parking_D_nr_e_d.pdf   parking_D_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל תכנון ותשתיות   PLANNING_nr_e_t.pdf   PLANNING_nr_e_d.pdf   PLANNING_nr_e_m.pdf
הנהלת מינהל תכנון   planning_management_nr_e_t.pdf   planning_management_nr_e_d.pdf   planning_management_nr_e_m.pdf
האגף לתכנון עיר   planning_D_nr_e_t.pdf   planning_D_nr_e_d.pdf   planning_D_nr_e_m.pdf
האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות   transport_nr_e_t.pdf   transport_nr_e_d.pdf   transport_nr_e_m.pdf
איכות הסביבה   environmental_nr_e_t.pdf   environmental_nr_e_d.pdf   environmental_nr_e_m.pdf
האגף לרישוי ופיקוח   license_nr_e_t.pdf   license_nr_e_d.pdf   license_nr_e_m.pdf
אדריכל העיר   architect_nr_e_t.pdf   architect_nr_e_d.pdf   architect_nr_e_m.pdf
נגישות   accessibility_nr_e_t.pdf   accessibility_nr_e_d.pdf   accessibility_nr_e_m.pdf
אגף מבני ציבור   buildings_nr_e_t.pdf   buildings_nr_e_d.pdf   buildings_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל חינוך   EDUCATION_nr_e_t.pdf (1)   EDUCATION_nr_e_d.pdf (1)   EDUCATION_nr_e_m.pdf (1)
הנהלת מינהל חינוך   education_management_nr_e_t.pdf   education_management_nr_e_d.pdf   education_management_nr_e_m.pdf
משאבי חינוך   education_resources_nr_e_t.pdf (1)   education_resources_nr_e_d.pdf (1)   education_management_nr_e_m.pdf (1)
האגף לחינוך חרדי   ultra_orthodox_nr_e_t.pdf   ultra_orthodox_nr_e_d.pdf   ultra_orthodox_nr_e_m.pdf
החטיבה לקידום נוער   youth_risk_nr_e_t.pdf   youth_risk_nr_e_d.pdf   youth_risk_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל תרבות ופנאי   CULTURE_nr_e_t.pdf   CULTURE_nr_e_d.pdf   CULTURE_nr_e_m.pdf (1)
הנהלת מינהל תרבות ופנאי   culture_management_nr_e_t.pdf   culture_management_nr_e_d.pdf   culture_management_nr_e_m.pdf (1)
האגף לתרבות ואמנויות   arts_nr_e_t.pdf   arts_nr_e_d.pdf   arts_nr_e_m.pdf
אגף הספורט   sports_nr_e_t.pdf   sports_nr_e_d.pdf   sports_nr_e_m.pdf
האגף לחברה   social_nr_e_t.pdf   social_nr_e_d.pdf   social_nr_e_m.pdf
תיירות   tourism_nr_e_t.pdf   tourism_nr_e_d.pdf   tourism_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל שירותי קהילה   COMMUNITY_nr_e_t.pdf   COMMUNITY_nr_e_d.pdf   COMMUNITY_nr_e_m.pdf
אגף הרווחה   welfare_nr_e_t.pdf   welfare_nr_e_d.pdf   welfare_nr_e_m.pdf
שירותי בריאות הציבור   health_nr_e_t.pdf   health_nr_e_d.pdf   health_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

מינהל אסטרטגיה וחדשנות   DEVELOPMENT_nr_e_t.pdf   DEVELOPMENT_nr_e_d.pdf   DEVELOPMENT_nr_e_m.pdf
הנהלת מינהל אסטרטגיה וחדשנות   development_management_nr_e_t.pdf   development_management_nr_e_d.pdf   development_management_nr_e_m.pdf
אגף מחשוב ומערכות מידע   computing_nr_e_t.pdf   computing_nr_e_d.pdf   computing_nr_e_m.pdf
האגף לקידום עסקים   business_nr_e_t.pdf   business_nr_e_d.pdf   business_nr_e_m.pdf
אגף נכסים   properties_nr_e_t.pdf   properties_nr_e_d.pdf   properties_nr_e_m.pdf

 

מינהל/אגף

תקציב

דברי הסבר

תקציב ודברי הסבר

סך הכל כללי   total_nr_t.pdf   total_nr_d.pdf   total_nr_m.pdf