דלג לתוכן העמוד

תקציב העירייה

אגף התקציבים הוא יחידת מטה המופקדת על ניהול תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל (פיתוח).

תפקידיו העיקריים של האגף:
הכנת תקציבי העירייה: התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל (פיתוח) ובקרה על ביצועו. ייזום פעולות לייעול, ארגון מחדש וחיסכון בהוצאות ומתן סיוע מקצועי בתחום התקציבי ובתחום הכלכלי לאגפי העירייה. הכנת חוות דעת כלכליות ובדיקות כדאיות כלכלית, ביצוע מעקב ובקרה כדי להבטיח מימוש ההכנסות, מיפוי מערך ההכנסות וזיהוי פערים בהכנסות בין הכנסות שלהן זכאית עיריית ירושלים לבין הכנסות המתקבלות בפועל. ייזום מקורות הכנסה חדשים לתקציב הרגיל ולתקציב הפיתוח. ייעוץ כלכלי תקציבי להנהלת העירייה, לצורך גיבוש מדיניות עירונית. ריכוז סדר יום והצגת נושאים בוועדות סטטוטוריות של העירייה: ועדת הכספים, ועדה למסירת עבודות תכנון, ועדת מכרזים, ועדת תמיכות, ועדת קניות. ייצוג הגזברות בוועדות עירוניות מקצועיות ובפני גופים חיצוניים: משרדי ממשלה, מוסדות ציבוריים ועסקיים.

 

תקציב 2019

תקציב עיריית ירושלים לשנת 2019
טלפון
פקס
כתובת

כיכר ספרא 1

שם איש קשר
זליגמן שמואל
תפקיד
מנהל האגף
ספר טלפונים