דלג לתוכן העמוד

הגשת בקשה לרישיון שילוט

 

טופס בקשה מקוון לשלט 

אנא ודאו כי הנכם מצרפים לבקשה את המסמכים הבאים (בקשה אשר לא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תדון):

  • צרופות של תמונה של המיקום המבוקש להצבת השלט  עם סימון השלט
  • תרשים השלט
  • הסכמת בעל או בעלת הנכס
  • אישור קונסטרוקטור או מהנדס או אגף הנדסה - על פי דרישה
  • אישור בודק חשמל
  • שימו לב - ניתן לצרף לטופס המקוון קבצים שגודלם אינו עולה על 500k.