דלג לתוכן העמוד

נספחים לאמות מידה לשילוט

סוגי שילוט לעסק: שלט ראשי בפתח עסק, שילוט דו צדדי-דגל, אותיות בודדות על חזית אבן, שילוט על בניין עם ארקדה-מעבר מקורה בנוי, שילוט על שובל סוכך, שילוט מרוכז בפתח בניין, אזור שילוט מיוחד