דלג לתוכן העמוד

הוצאת מתקנים מחוץ לעסק

ערכים מובילים

שמירת המרחב הציבורי לטובת צרכי הציבור הרחב, שימושים של הציבור במרחב הציבורי, לרבות: שיפור חווית השוטטות במרחב ושימוש הציבור לצרכנות בילוי ופנאי.
נגישות המדרכות להולכי רגל תוך שמירה על בטחון ובטיחות הציבור –  במדרכות יישאר לטובת הולכי הרגל ונגישות נכים לפחות 1.5 מ' ובמדרחוב לפחות 2.2 לטובת רכב ביטחון.
יצירת הסדרה בשקיפות, פשטות ושוויוניות, ככל הניתן.
 
דרישות להגשת בקשה להצבת מתקנים וכיסאות שלחנות 

  1. הוצאת מתקנים לעסק קיים מחייבת מילוי טופס בקשה מקוון לקבלת היתר להצבת מתקנים במרחב הציבורי. לחצו כאן לכניסה לטופס
  2. הבקשה צריכה להיות מלווה בצרופות הבאות: תכנית העסק בקנה מידה 1:50 עם סימון השטח המיועד למתקנים ובהתאם לטיפוסים הגנריים המאושרים על-ידי אדריכל העיר כמפורסם באתר האינטרנט של העירייה
  3. תמונות חזית בית העסק והשטח המיועד להצבת השולחנות והכיסאות / המתקנים; חתימה על כתב שיפוי להתחייבות לשיפוי העירייה על כל נזק / הוצאה כתוצאה מהשימוש בשטח המאושר; חתימה על התחייבויות

הערות 

  • הוצאת המתקנים מבתי העסק תהיה בצמידות לבית העסק ובסוף יום העבודה תוחזר למרחב הפרטי 
  • הוצאת כסאות ושולחנות למרחב הציבורי – הסדרת השימוש במרחב הציבורי לטובת בעלי העסקים ולקוחותיהם, תוך שמירה על האיזונים הנדרשים בהתאם לערכים המובילים כמפורט לעיל. בהתאם למסמרות הקבועות ברחובות ולתוכניות המאושרות וכן, בהתאם למפרט כפי שהוכן ע"י אדריכל העיר ומפורסם באתר האינטרנט
  • מתקנים - שולחנות וכסאות וכן שמשיות ו/או פטריות חימום יוצבו בתוך התחום המאושר בהתאם למסמרות ולתוכניות המאושרות
  • היתרים להוצאת שולחנות וכסאות יינתנו לבתי אוכל, כגון: מסעדות, בתי קפה, מזנונים וכן לקיוסקים. 

להגשת בקשה לחץ כאן