דלג לתוכן העמוד

המפרט האחיד

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת עיריית ירושלים מסמך המאחד את המסמכים, הדרישות והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו – להלן "המפרט הרשותי"


המפרט הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המידע מפורסם כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על בעלי עסקים/ יזמים, תוך פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית לבעלי העסקים / יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק.
למטרות חוק רישוי עסקים – לחצו כאן
למפרט האחיד - לחצו כאן
צו רישוי עסקים
תצהיר כיבוי אש – לחצו כאן
חוקי עזר עירוניים- לחצו כאן