דלג לתוכן העמוד

המפרט האחיד

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת עיריית ירושלים מסמך המאחד את המסמכים, הדרישות והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו – להלן "המפרט הרשותי"


המפרט הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").


מטרות חוק רישוי עסקים – לחצו כאן
מפרט אחיד - לחצו כאן
צו רישוי עסקים
תצהיר כיבוי אש – לחצו כאן
חוקי עזר עירוניים- לחצו כאן
קריטריונים להפעלת מגרסה פריט 2.10 ב' באיזור מגורים עיריית ירושלים

מפרטים אחידים חדשים באתר משרד הפנים - לחצו כאן

אתר מפרטים אחידים ברישוי עסקים - אתר משרד הפנים

טיוטות להערות הציבור - אתר משרד הפנים

הנחיות לשליחת הערות - אתר משרד הפנים