דלג לתוכן העמוד

אגרות ותעריפים

חשוב לדעת כי לשם הגשת בקשה יש צורך בשירות של גורמי מקצוע חיצונים

 

רישוי עסק

טבלת תעריפי רישוי עסק

תיאור

תעריף

פריט רישוי עסק

330 ₪

חוות דעת מקדמית כתובה

330 ₪

חידוש רישיון

330 ₪

כפל רישיון/ היתר זמני/ היתר מזורז שאבד או הושחת

165 ₪

העתק מצולם רישיון עסק

ללא עלות

הגשת בקשה לסגירת חורף

ללא עלות

הגשת בקשה לשימוש חורג

לפי חישוב  מ"ר של שטח העסק

התעריף המוצג הוא תשלום חד פעמי

 

מתקנים מחוץ לעסק

טבלת תעריפי מתקנים מחוץ לעסק

תיאור מתקן

כמות

עלות

שולחן

1

250 ₪

כסא

1

50 ₪

שמשיה

1

250 ₪

מתקן פירות/ירקות

1

250 ₪

מתקן עם סחורה

1

250 ₪

עמדת אירוח

1

250 ₪

מתקן פופקורן

1

250 ₪

מתקן ברד\שתיה

1

250 ₪

מתקן לעגלות סופר

1

250 ₪

פטריות לחימום

1

250 ₪

עגלת מיצים

1

250 ₪

מקרר

1

500 ₪

הטבלה מציגה תעריף ליחידה בודדת. התעריף המוצג הוא שנתי חד פעמי

תעריפי ארנונה

"צו המיסים" כולל את אופן קביעת חיוב הארנונה לנכסים ולקרקעות תפוסות לכל שנת מס, וכלולות בו הגדרות האזורים, הבניינים, הסיווגים ואופן חישוב השטח, לרבות פירוט מלא של סוגי האזורים לכל גוש וחלקה בעיר, השימושים והתעריפים לכל שימוש ואזור.
לצו המיסים לחצו כאן

לתעריפי ארנונה שלא למגורים - לחצו כאן